[Guria] Only you

[Guria] Only you

5,556 259 7

Lee Min hyung và Ryu Minseok là bạn bè 'khá' thân . Lee Min hyung đơn phương Ryu Minseok 'khá' lâu mà bạn Ryu hong biết cũng hong để tâm những hành động mờ ám mà bạn học Lee làm với mình . Bổng 1 hôm có chuyện động trời xảy ra ........18+ nghen Lần đầu viết có sai sót gì mấy bạn thông cảm và góp ý với tui với ngennn…

[Guria] Hầu nam của cậu chủ Lee Minhyung

[Guria] Hầu nam của cậu chủ Lee Minhyung

15,194 621 8

Truyện có tính chất 🔞 nên mọi người cân nhắc trước khi đọc nhé!!!…