serendipity - [kookmin]

serendipity - [kookmin]

287 50 18

Seren của anh, em là duy nhất, là trân quý của cuộc đời anh.Nếu phải đánh đổi tất cả để em quay về, thì anh nhất định sẽ làm thế.Seren của em, anh là sức mạnh, là ánh sáng dẫn lối em bước đi.Nếu phải để anh chịu đau khổ, em thà tự mình đánh cược vận mệnh thêm một lần nữa.Writer : MancyJungkook Jimin…

Banana Cake au [GukkMin;jjk.pjm] TẠM DỪNG

Banana Cake au [GukkMin;jjk.pjm] TẠM DỪNG

371 30 9

Jungkook và Jimin là 2 nhân vật chính của câu chuyện (ngoài ra các nhân vật khác sẽ được giới thiệu trong các chương của câu chuyện)Là fanfic được viết ra với trái tim chìm trong hũ mật của Kookoo và ChimChim.. - Tôi muốn Banana Cake- Xin lỗi quý khách, tiệm chúng tôi hiện không có món đó.- Sao không có? Phải có- ...Hope you enjoy it#vikookminmaden…