taekook | thời niên thiếu có em

taekook | thời niên thiếu có em

501,297 30,919 29

kim taehyung không thích đồ ngọt, nhưng luôn có một chiếc kẹo bên cạnh mình.- chuu…

taekook | em nhà

taekook | em nhà

1,553,637 74,754 51

em nhà, em là nhà, em là người nhà.- chuu…